Säkert fram i redan fem decennier

Avtalade skjutsar från Vörå och Österbotten till hela Finland

Krooks Taxi kör avtalade skjutsar i Österbotten och vid behov även längre vägar. Vi erbjuder trygga och regelbundna skjutsar för bland annat skolelever, hälsocentralsklienter samt äldre personer medan de handlar eller utför andra ärenden.

När du behöver återkommande, avtalade skjutsar till skäligt pris, kontakta oss!

I vår vagnpark finns det en personbilstaxi, en minibuss med 1 + 8 platser samt två bussar för 1 + 19 respektive 1 + 30 personer. Våra bilar har även möjligheten att transportera rullstolar.

Vi betjänar privata kunder samt företag och den offentliga sektorn.

Krooks Taxi skjutsar tryggt ända fram.

Blev du intresserad av våra tjänster?